Instytut Fizyki

Zadania tematyczne, którymi zajmuje się Instytut obejmują swoim zakresem
m.in. badania dynamiki układów nieliniowych z uwzględnieniem procesów
stochastycznych, osobliwe modele kwantowe, modelowanie stanów
powierzchniowych adsorbatu, modelowanie dynamiki magnetycznych
nanocząstek w układach polimerowych fizykę cząstek elementarnych i
fizykę wysokich energii. http://www.if.uz.zgora.pl

Nazwa użytkownika