Akredytacja

AKREDYTACJA
Uchwała Nr 522/2014
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 04 września 2014 roku w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Fizykii Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego ( pdf)
Uchwała Nr 549/2010
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (pdf).
Uchwała Nr 398/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku ASTRONOMIA prowadzonym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego na poziomie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia (pdf)
Uchwała Nr 195/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku ASTRONOMIA prowadzonym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (pdf)
Uchwała Nr 768/2004
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 09 września 2004 roku w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku FIZYKA na poziomie magisterskim prowadzonym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego (pdf)

Nazwa użytkownika