Rodzaje studiów

Studia na Wydziale Fizyki i AstronomiiMamy uprawnienia do prowadzenia studiów  na trzech stopniach (poziomach zaawansowania):
 • Studia I stopnia dzielące się na:
  • licencjackie. Trwają 3 lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata,
  • inżynierskie.  Trwają 3.5 roku i kończą się tytułem inżyniera.
  • Oba  tytuły świadczą o zdobyciu wykształcenia wyższego zawodowego.
 • Studia II stopnia, czyli magisterskie. Trwają 2 lata i są kontynuacją studiów I stopnia. Kończą się zdobyciem tytułu magistra. Uwaga! Jeśli ukończyłeś studia na innym kierunku i innym wydziale możesz zdobyć tytuł  magistra  na naszym Wydziale.
 • Studia III stopnia, czyli doktoranckie. Trwają zazwyczaj cztery lata i ich uczestnik  ma możliwość uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauki fizyczne, w dyscyplinie fizyka lub astronomia.

Uwaga! Nie wszystkie uczelnie i wydziały maja prawo do prowadzenia studiów na wszystkich trzech stopniach. Oferujemy studia stacjonarne na trzech kierunkach w kilku specjalnościach a także  studia  doktoranckie.


I stopień – stacjonarne studia licencjackie lub inżynierskie
II stopień – stacjonarne studia magisterskiekierunek Fizykaspecjalności:
III stopień – stacjonarne studia doktoranckiedziedzina: Nauki fizycznedyscypliny:
 • Fizyka
 • Astronomia

Nazwa użytkownika