Katalog przedmiotów ECTS

1. PAKIET INFORMACYJNY
2015/2016
- FIZYKA - studia pierwszego stopnia
- FIZYKA - studia drugiego stopnia
- FIZYKA TECHNICZNA, specjalność: FIZYKA MEDYCZNA - studia inżynierskie pierwszego stopnia
2014/2015
- FIZYKA - studia pierwszego stopnia
- FIZYKA - studia drugiego stopnia
- FIZYKA TECHNICZNA, specjalność: FIZYKA MEDYCZNA - studia inżynierskie pierwszego stopnia
2. PLAN STUDIÓW / PLAN OF STUDIES
2016/2017

- FIZYKA - plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
- PHYSICS - plan of regular studies, undergraduate programme
- FIZYKA MEDYCZNA - plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
- INŻYNIERIA KOSMICZNA - plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
- STUDIA DOKTORANCKIE Z FIZYKI I ASTRONOMII - plan studiów stacjonarnych trzeciego stopnia
2015/2016

- FIZYKA - plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
- PHYSICS - plan of regular studies, undergraduate programme
- FIZYKA - plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia
- PHYSICS - plan of regular studies, graduate programme
- FIZYKA TECHNICZNA, specjalność: FIZYKA MEDYCZNA - plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
- TECHNICAL PHYSICS, speciality: MEDICAL PHYSICS - plan of regular studies, first degree (engineering studies)
2014/2015
- FIZYKA - plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
- PHYSICS - plan of regular studies, undergraduate programme
- FIZYKA - plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia
- PHYSICS - plan of regular studies, graduate programme
- FIZYKA TECHNICZNA, specjalność: FIZYKA MEDYCZNA - plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
- TECHNICAL PHYSICS, speciality: MEDICAL PHYSICS - plan of regular studies, first degree (engineering studies)

3. KATALOG PRZEDMIOTÓW / COURSE CATALOGUE
2016/2017
- FIZYKA, specjalność: FIZYKA KOMPUTEROWA - studia pierwszego stopnia
- FIZYKA MEDYCZNA - studia pierwszego stopnia
- FIZYKA, specjalność: FIZYKA KOMPUTEROWA - studia drugiego stopnia
- Studia doktoranckie FIZYKA i ASTRONOMIA - studia trzeciego stopnia
2015/2016
- FIZYKA - studia pierwszego stopnia
- PHYSICS - first degree studies
- FIZYKA - studia drugiego stopnia
- PHYSICS - second degree studies
- FIZYKA TECHNICZNA, specjalność: FIZYKA MEDYCZNA - studia inżynierskie pierwszego stopnia
- TECHNICAL PHYSICS, speciality: MEDICAL PHYSICS
2014/2015
- FIZYKA - studia pierwszego stopnia (2014/2015)- PHYSICS - first degree studies (2014/2015)- FIZYKA
- studia drugiego stopnia (2014/2015)- PHYSICS - second degree studies (2014/2014)
- FIZYKA TECHNICZNA, specjalność: FIZYKA MEDYCZNA - studia inżynierskie pierwszego stopnia (2014/2015)
- TECHNICAL PHYSICS, speciality: MEDICAL PHYSICS (2014/2015)  
2013/2014
- FIZYKA - studia pierwszego stopnia (2013/2014)
- PHYSICS - first degree studies (2013/2014)
- FIZYKA - studia drugiego stopnia (2013/2014)
- PHYSICS - second degree studies (2013/2014)
- FIZYKA TECHNICZNA, specjalność: FIZYKA MEDYCZNA - studia inżynierskie pierwszego stopnia (2013/2014)
- TECHNICAL PHYSICS, speciality: MEDICAL PHYSICS (2013/2014)

PRAKTYKI ZAWODOWE
EGZAMINY KOŃCOWE
Sylwetka absolwenta studiów I stopnia
Sylwetka absolwenta studiów II stopnia
Sylwetka absolwenta - Fizyka Techniczna

4. STUDIA DOKTORANCKIE

2013/2014

- wersja polska / polish version
- wersja angielska / english version
2012/2013

- wersja polska / polish version
- wersja angielska / english version
- wykłady dla doktorantów

PLAN STUDIÓW

Nazwa użytkownika