Tematy prac licencjackich

TEMATY PRAC LICENCJACKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014Tematy zostały zatwierdzone przez Radę Instytutu Fizyki w dniu: 18 czerwca 2013 roku
 • PROF. DR HAB. PIOTR ROZMEJ
  1. Nieliniowe równania fal na płytkich wodach (Bartosz Boguniewicz).     Nonlinear wave equations for shallow water problem.
 •  

 • DR HAB. VAN CAO LONG, PROF. UZ
  1. Foton jako kubit.    Photon as a qubit.
   1. DR HAB. MIROSŁAW DUDEK, PROF. UZ
    1. Symulacje komputerowe dyfuzyjnego wypełniania nanoporów krzemionki przez nanocząstki magnetyczne (Karol Marcjan).   Computer simulation of diffusional filling of silica nanopores by magnetic nanoparticles.
    2. Modelowanie reakcji wytrącania Fe2+ i Fe3+ w nanoporach krzemionki.    Modelling of co-precipitation of Fe2+ and Fe3+ in silica nanopores.
   2. DR HAB. WIESŁAW LEOŃSKI, PROF. UZ
    1. Ruch cząstek w polu magnetycznym – symulacje komputerowe.    The movement of particles in a magnetic field - computer simulations.
    2. Modelowanie dynamiki prostych układów fizycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego.    Modelling of the dynamics of simple physical systems using a spreadsheet.
    3. Automaty komórkowe w modelowaniu rynku.    Cellular automata and modelling of the market.
   3. DR HAB. BOHDAN PADLYAK, PROF. UZ
    1. Podstawy teoretyczne i techniki doświadczalne spektroskopii EPR.    Theoretical fundamentals and experimental techniques of the EPR spectroscopy.
   4. DR HAB. JAROSŁAW PISKORSKI, PROF. UZ
    1. Mechaniczne właściwości stentów (Krzysztof Dudek).    Mechanical properties of stents.
   5. DR HAB. MARIA PRZYBYLSKA, PROF. UZ
    1. Badanie ruchu dwóch ciał z nałożonymi więzami w różnych przestrzeniach konfiguracyjnych.    Studies of motions of two bodies with constraints in various configuration spaces.
    2. Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania rozwiązalności równania Schroedingera.    Application of differential Galois theory for integrability studies of Schroedinger equation
    3. Numeryczne badanie efektu Stokes'a. Zastosowania w mechanice kwantowej.    Numerical studies of Stokes phenomenon. Applications in quantum mechanics.
   6. DR HAB. KRZYSZTOF URBANOWSKI, PROF. UZ
    1. Efekt Comptona i odwrotny efekt Comptona.    Compton effect and inverse Compton effect.
   7. DR LIDIA NAJDER-KOZDROWSKA
    1. Fizykochemiczne metody badań środowiska naturalnego (Paulina Krengowska)    Physicochemical methods to the study of natura environment.
   8. *O tematy można występować również do niewymienionych pracowników naukowych

Nazwa użytkownika