Dla pracowników

Na podstawie Uchwały nr 212 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie  zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Zielonogórskim, z dniem 15 kwietnia 2016 r. został ustalony następujący harmonogram okresowej oceny nauczycieli akademickich:

  1.  do 29 kwietnia 2016 r. – złożenie przez pracowników do Dyrektorów Instytutów arkuszy okresowej oceny;
  2.  do 13 maja 2016 r. – przekazanie złożonych arkuszy okresowej oceny przez Dyrektorów Instytutów do Zespołów oceniających;
  3.  do 12 czerwca 2016 r. – analiza złożonych arkuszy okresowej oceny oraz propozycja oceny przez Zespoły oceniające.

.

Nazwa użytkownika