Dokumenty i formularze

Dokumenty:

Prawo o szkolnictwie wyższym - za isap.sejm.gov.pl (opublikowano 2014-01-30)Rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - za isap.sejm.gov.pl (opublikowano 2011-09-26)Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 12.2013 r.Formularze:

  • Wzory umów (Umowa o dzieło, Umowa o dzieło z zastosowaniem kosztów autorskich, Umowa z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Umowa zlecenie, Umowy wydawnicze, Umowy związane z praktykami studenckimi)
  • Wyjazdy zagraniczne (Polecenie wyjazdu, Pokwitowanie odbioru diet,
  • Rozliczenie kosztów, Oświadczenie o wykorzystaniu samochodu w podróży służbowej,  Sprawozdanie z wyjazdu służbowego za granicę)
  • Przyjazdy gości zagarnicznych (Wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy, Sprawozdanie z przyjęcia gościa zagranicznego)
  • Organizacja konferencji (Wniosek o zgłoszenie konferencji naukowej, Oświadczenie organizatora o charakterze konferencji, Licencja, Rozliczenie konferencji naukowej)
  • Nagrody ( Wzory wniosków na przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów na rozprawę doktorską/ habilitacyjną/ osiągnięcia naukowe/ dorobek naukowy,  Wzory wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne,  Formularz oświadczenia podatkowego (do wniosku o nagrody Prezesa Rady Ministrów),  Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej zespołowej, Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej indywidualnej, Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-technicznej

Nazwa użytkownika