PROJEKTY BADAWCZE

   
         

Lp.

Numer projektu

Tytuł

Kierownik projektu

Kwota przyznana

Okres realizacji

   

PROJEKTY  MNISW i NCN

   

1.

3P03D00122

Globalna dynamika pozasłonecznych układów planetarnych.

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

203 800 zł

01.03.2002-28.02.2005

   

2.

2P03D01424

Nieliniowe rezonanse dysków akrecyjnych w silnym polu grawitacyjnym.

prof. dr hab. Włodimierz Kluźniak

114 000 zł

20.05.2003-19.05.2006

   

3.

1P03D02926

Poszukiwanie mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów: od danych obserwacyjnych do modeli teoretycznych.

prof dr hab. Janusz Gil

440 000 zł

23.04.2004-22.04.2007

   

4.

1 P03D 015 29

Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów.

prof. dr hab. Janusz Gil

50 000 zł

01.12.2005-30.11.2008

   

5.

1 P03D 005 30

Gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych.

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

294 800 zł

26.06.2006-25.06.2009

   

6.

N N203 2738 33

Radiowe i rentgenowskie  promieniowanie związane z obszarem wysokiego napięcia nad czapą polarną pulsarów.

prof. dr hab. Janusz Gil

345 800 zł

22.10.2007-21.10.2010

   

7.

N N202 2126 33

Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań fizyki.

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

222 950 zł

11.10.2007-10.10.2010

   

8.

N203 021 32/2993

Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów.

dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ

66 000 zł

25.04.2007-24.04.2010 (wg umowy),  30.06.2009 (rzeczywisty)

   

9.

N N203 3919 34

Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów.

dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ

364 300 zł

05.06.2008-04.06.2011

   

10.

N N202 2901 38

Modelowanie własności magnetycznych łańcuchowych związków metaloorganicznych o niewspółliniowych osiach łatwych.

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

36 000 zł

16.03.2010-28.02.2011 (wg umowy), 27.09.2010 (rzeczywisty)

   

11.

N N203 511 238

Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako źródła promieniowania grawitacyjnego.

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

369 900 zł

07.04.2010-31.07.2013

   

12.

N N203 406 239

Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych.

dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ

82 800 zł

16.09.2010-31.12.2012

   

13.

N N202 195 240

Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badanich chaosu kwantowego.

dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ

41 640 zł

11.04.2011-10.04.2012

   

14.

IP2010 050870

Modelowanie procesu translokacji średniej długości łańcuchów polimerowych przez membrany biologiczne: wielkoskalowe problemy obliczeniowe.

mgr Sebastian Żurek

100 000 zł

27.12.2010-31.12.2011

   

15.

IP2010 001170

Zbadanie wpływu anizotropii jednojonowej przy niewspółliniowych osiach łatwych na własności magnetyczne łańcuchowych związków ziem rzadkich.

dr inż. Artur Barasiński

48 000 zł

27.12.2010-31.12.2011

   

16.

IP2010 013570

Własności i opis ciężkich jąder atomowych.

mgr Piotr Jachimowicz

90 000 zł

27.12.2010-31.12.2011

   

17.

2011/03/D/ST9/00656

Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be.

dr Agnieszka Słowikowska

299 880 zł

08.10.2012-07.10.2015

   

18.

2011/03/N/ST9/00669

Radio magnetary: niedipolowe pole magnetyczne gwiazd neutronowych a fizyka promieniowania magnetarów.

mgr Andrzej Szary

34 400 zł

26.09.2012-25.03.2014

   

19.

UMO-2012/07/D/ST9/02785

Opracowanie i analiza kosmologiczna katalogu galaktyk z całego nieba na podstawie przeglądu satelitarnego WISE.

dr Maciej Bilicki

499 800 zł

28.08.2013 - 27.08.2018

   

20.

UMO-2012/05/B/ST9/03924

Zagadka mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów.

prof. dr hab. Giorgi Melikidze

914 400 zł

05.03.2013 - 04.07.2016

   

21.

UMO-2013/09/B/ST9/02177

Widma typu GPS w magnetarach i pulsarach - wpływ własności ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie radiowe.

dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ

419 100 zł

11.03.2014 - 10.03.2017

   

22.

UMO-2013/09/B/ST1/04130

Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania całkowalności nieliniowych układów dynamicznych.

dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ

347 370 zł

20.02.2014 - 19.02.2017

   

23.

UMO-2013/11/B/ST1/03067

Geometria układu kwantowego a jego własności spektralne; analiza wybranych modeli

dr Sylwia Kondej

90 700 zł

09.09.2014 - 08.02.2017

   

24.

UMO-2014/13/B/ST9/00570

Gorąca plazma w akrecji: pogłębiona diagnoza oparta o obserwacje w zakresie X i gamma.

dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ

708 300 zł

28.01.2015 - 27.09.2018

   

25.

0160/IP3/2015/73

Systematyczna analiza własności najcięższych jąder atomowych.

dr Piotr Jachimowicz

55 200 zł

24.02.2015 - 23.02.2017

   

26.

UMO-2014/14/M/ST9/00707

Udział Polski w projekcie Advanced Virgo

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

247 520 zł

03.06.2015 - 02.06.2018

   

27.

UMO-2015/17/N/ST9/01605

Wpływ różniczkowej rotacji na masę maksymalną gwiazd kwarkowych

mgr Magdalena Szkudlarek

46 747 zł

17.03.2016 - 16.03.2017

   

28.

UMO-2015/17/N/ST9/01288

Dyski akrecyjne w malo - masywnych układach rentgenowskich

mgr Mateusz Wiśniewicz

84 040 zł

17.03.2016 - 16.03.2018

   
         

PROJEKTY BADAWCZE (CELOWE)

   

29.

INTAS Ref. Nr  06-1000017-9258

Co-operation agreement Collaborative Call with the South Caucasian Republiks 2006.

prof. dr hab. Giorgi Melikidze

10 000 EURO

01.02.2007-31.01.2009

   

30.

Umowa kontraktowa do umowy o utworzeniu sieci naukowej pt. Polska Sieć Astrofizyki Cząstek

Skoordynowane obserwacje obiektów astronomicznych z wykorzystaniem promieniowania o różnych energiach.

prof. dr hab. Giorgi Melikidze

20 000 zł

28.11.2008-01.07.2009

   

31.

623/N-VIRGO/09/2010

Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych VIRGO

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

150 920 zł

22.12.2009-21.06.2014

   

32.

HOM/2009/11B

Prowadzenie badań naukowych w ramach programu POWROTY (Homing) FNP.

dr Agnieszka Słowikowska

92 000 zł

19.10.2009-18.10.2011

   

33.

HOM/2009/11B           Aneks 1

Prowadzenie badań naukowych w ramach programu POWROTY (Homing) FNP przedłużenie

dr Agnieszka Słowikowska

46 000 zł

19.10.2011-19.10.2012

   

34.

FOCUS GRANTY 4/07/2008

Dofinansowanie zakupu klastra komputerowego, wykonanie sieci komupterowej oraz klimatyzacji

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

480 000 zł

05.05.2009-22.12.2011

   

35.

FOCUS NR 4/2007

Astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych w ramach programu FOCUS FNP.

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

240 000 zł

21.03.2008-20.03.2011

   

36.

F 4/07/P/2011

Prowadzenie badań naukowych w ramach programu FOCUS FNP - przedłużenie.

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

160 000 zł

01.07.2011-30.06.2013

   

37.

COMPSTAR-POL

Projekt COMPSTAR-POL realizowany przez CAMK Warszawa

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

105 000 zł

01.01.2011-31.12.2012

   

38.

POMOST (FNP)

Numerical tools for astrophysics of compact objects

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

326 660 zł

01.03.2013 - 30.06.2015

   

39.

STYPENDIUM MNISW

Stypendium

dr Agnieszka Słowikowska

137 880 zł

30.11.2011-31.10.2014

   

40.

UMO-2013/01/ASPERA/ST9/00001

Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina w ramach konkursu PER ASPERA AD ASTRA

dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

56 607 zł

04.06.2013 -  03.06.2017

   

41.

100/UD/SKILLS/2015

Nagroda przyznana w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS

dr Agnieszka Słowikowska

45 000 zł

14.04.2015 - 30.06.2016

   
         

PROJEKTY UE

   

42.

PERG05-GA-2009-249168

Probing models of pulsars through multi wavelength observations. Grant Reintegracyjny w ramach 7 Programu Ramowego.

dr Agnieszka Słowikowska

45 000 EURO

01.10.2009-30.09.2012

   

43.

UDA-POKL.04.01.01-00-041/09-00

Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w UZ.

dr Tomasz Masłowski

587 308,74 zł

01.09.2009-30.09.2012

   

44.

UDA-POKL.09.01.02-08-087/09-00

Otwarte Warsztaty Komputerowe

dr Marcin Kośmider

240 657,73 zł

01.09.2009-31.08.2010

   

45.

DS/1372/2/W7/ŚK/2013

System wizualizacji orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz trajektorii sond kosmicznych w Układzie Słonecznym" (Ścieżki Kopernika)

prof. dr Krzysztof Stasiewicz

195 000,00 zł

01.07.2013 - 31.12.2014

   

46.

Grant agreement no. 289240

Astrodynamics Networks - ASTRONET II

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

196 062,00 EURO

01.01.2012-31.12.2015